هفته اول : سپیدرود رشت ۶ – ۰ مهرآوش انزلی شهرداری انزلی ۰ – ۱ بنادر و دریانوردی انزلی شاهد اسالم تالش ۱ – ۰ شهرداری چوبر هفته دوم : شاهد اسالم تالش ۱ – ۳ سپیدرود رشت شهرداری چوبر تالش ۰ – ۲ شهرداری انزلی بنادر و دریانوردی انزلی ۵ – ۰ مهرآوش انزلی 

ادامه مطلب

به گزارش “وبسایت فوتبال جوانان گیلان” قرعه کشی مسابقات لیگ امیدهای گیلان انجام شد و تیم های حاضر حریفانشان را شناختند : ۱ – سپیدرود رشت ۲ – استقلال آستارا ۳ – نماینده تالش ۴ – قصر لاهیجان ۵ – بنادر و دریانوردی انزلی ۶ – سایپا گیلان ۷ – همیاری سیاهکل ۸ – شاهد 

ادامه مطلب

هفته چهارم یکشنبه ۹۴/۵/۲۵  ساعت ۱۷ : بنادر و دریانوردی انزلی – شاهد اسالم تالش/ اختصاصی بنادر و دریانوردی هفته پنجم پنجشنبه ۹۴/۵/۲۹  ساعت ۱۷ : بنادر و دریانوردی انزلی – صنعت چای لاهیجان/ اختصاصی بنادر و دریانوردی هفته ششم سه شنبه ۹۴/۶/۳  ساعت ۱۷ : شاهد اسالم تالش – صنعت چای لاهیجان/ شهرک اسالم  

هفته دوم جمعه ۹۴/۵/۱۶  ساعت ۱۷/۳۰ : صنعت چای لاهیجان ۱ – ۲ بنادر و دریانوردی انزلی/ تختی لاهیجان شنبه ۹۴/۵/۱۷  ساعت ۱۷/۳۰ : شاهد اسالم تالش ۳ – ۰ صداقت آستارا / شهرک اسالم   انصراف تیم صداقت آستارا از مسابقات

هفته دوم جمعه ۹۴/۵/۱۶  ساعت ۱۷/۳۰ : صنعت چای لاهیجان – بنادر و دریانوردی انزلی/ تختی لاهیجان شاهد اسالم تالش – صداقت آستارا / شهرک اسالم هفته سوم چهارشنبه ۹۴/۵/۲۱  ساعت ۱۷/۳۰ : صنعت چای لاهیجان – شاهد اسالم تالش/ تختی لاهیجان بنادر و دریانوردی انزلی – صداقت آستارا / اختصاصی بنادر و دریانوردی