مصاحبه با داوران

مصاحبه با مهدي قربان فكر،داور فوتبال

داوري را از چه سالي آغاز كرديد؟ بنده از اواخر سال 86 داوري خود را آغاز كردم و هم اكنون در ليگ برتر فوتبال ساحلي كشور و در سطح استان هم بازيهاي فوتبال را قضاوت مي كنم. سطح داوري گيلان چگونه است؟ سطح داوري گيلان با توجه به استان هاي ديگر و تعداد داوراني كه ما داريم خوب است و …

ادامه مطلب

مصاحبه با حامد سيري،داور جوان فوتبال

 كمي درباره خودتان توضيح دهيد؟ من حامد سيري متولد 72/7/2،ساكن رشت مي باشم. بنده دانشجوي مهندسي عمران در دانشگاه آزاد انزلي مي باشم. از چه سالي وارد عرصه داوري شديد؟ من از كودكي به دليل فوتباليست بودن پدرم در فوتبال بودم و حتي فوتبال هم بازي كرده ام چه در سطح كشورچه درسطح گيلان. با علاقه اي كه به داوري …

ادامه مطلب