دیدار تیم های سپیدرود رشت و آینده سازان سیاهکل به دلیل عدم حضور آمبولانس برگزار نشد دیدار تیم های فراز لاهیجان و شهرداری خمام به دلیل حضور تیم فراز در مسابقات لیگ مناطق کشور لغو نشد دیدار تیم های بنیادکار پره سر و فرهنگ ایثار آستارا ، صنعت چای رودسر و کشاورز املش به 

ادامه مطلب

هفته چهارملیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۳۰ ۱۴:۳۰ فراز لاهیجان ۰ - ۰ ایرانمهر رشت لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ ۱۴:۳۰ وحدت ماسال v معلم شفت لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ ۱۴:۳۰ پرسپولیس رشت ۰ - ۲ امیر کلاچای لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ ۱۴:۳۰ کشاورز لنگرود ۳ - ۱ کیان تالش 

ادامه مطلب
هفته چهارملیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ ۱۴:۳۰ الماس اسالم ۴ - ۱ مهرآوش انزلی لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ ۱۴:۱۵ سپیدرود رشت ۰ - ۳ آینده سازان سیاهکل هفته سوملیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳ ۱۴:۳۰ شهرداری فومن ۱ - ۰ مهرآوش انزلی لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳ ۱۴:۳۰ آینده سازان سیاهکل 

ادامه مطلب
هفته اوللیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱ ۱۱:۱۵ سپاهان گیلان ۱ - ۱ وحدت ماسال لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱ ۱۴:۰۰ ایرانمهر رشت ۱ - ۱ ستارگان تالش لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱ ۱۴:۰۰ معلم شفت ۱ - ۰ ملوان نوین انزلی لیگ برتر نونهالان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۱ ۱۴:۰۰ امیر کلاچای ۲ - 

ادامه مطلب
هفته چهارملیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ ۱۴:۳۰ الماس اسالم ۴ - ۱ مهرآوش انزلی لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۲ ۱۴:۱۵ سپیدرود رشت ۰ - ۳ آینده سازان سیاهکل هفته سوملیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳ ۱۴:۳۰ شهرداری فومن ۱ - ۰ مهرآوش انزلی لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۳ ۱۴:۳۰ آینده سازان سیاهکل 

ادامه مطلب
هفته چهارملیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۴ ۱۴:۳۰ شهید حسین پور ۱ - ۱ سپاهان گیلان لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰ شاهین جوان لاهیجان ۰ - ۰ کیان مهر گیلان لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰ بنیادکار پره سر ۰ - ۱ شهرداری فومن لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۱ ۱۴:۳۰ الماس 

ادامه مطلب