ردیف تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ شهرداری فومنشهرداری فومن ۴ ۴ ۰ ۰ ۸ ۳ ۵ ۱۲
۲ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۶ ۴ ۱۲ ۱۰
۳ شهرداری ماسالشهرداری ماسال ۴ ۳ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۹
۴ شاهین جوان لاهیجانشاهین جوان لاهیجان ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۱ ۴ ۸
۵ مدرن گیل رشتمدرن گیل رشت ۳ ۲ ۰ ۱ ۶ ۲ ۴ ۶
۶ سپاهان گیلانسپاهان گیلان ۴ ۱ ۳ ۰ ۳ ۲ ۱ ۶
۷ کیان مهر گیلانکیان مهر گیلان ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۵
۸ بنادر و دریانوردی انزلیبنادر و دریانوردی انزلی ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۰ ۴
۹ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۰ ۴
۱۰ شهدای نویر انزلیشهدای نویر انزلی ۳ ۱ ۰ ۲ ۲ ۳ ۳
۱۱ الماس اسالمالماس اسالم ۴ ۱ ۰ ۳ ۴ ۸ ۳
۱۲ شهرداری تولمشهرشهرداری تولمشهر ۳ ۰ ۱ ۲ ۰ ۳ ۱
۱۳ شهید حسین پورشهید حسین پور ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۷ ۱
۱۴ نیل رود جوکنداننیل رود جوکندان ۴ ۰ ۰ ۴ ۳ ۱۱ ۰

سه تیم به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد