ردیف تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ الماس اسالمالماس اسالم ۴ ۳ ۱ ۰ ۱۳ ۲ ۱۱ ۱۰
۲ شهرداری فومنشهرداری فومن ۳ ۳ ۰ ۰ ۴ ۰ ۴ ۹
۳ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۴ ۲ ۱ ۱ ۶ ۴ ۲ ۷
۴ صنعت چای رودسرصنعت چای رودسر ۳ ۱ ۲ ۰ ۵ ۳ ۲ ۵
۵ دخانیات گیلاندخانیات گیلان ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۴
۶ فرهنگ ایثار آستارافرهنگ ایثار آستارا ۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۴
۷ کشاورز املشکشاورز املش ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷ ۴
۸ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۳ ۱ ۰ ۲ ۳ ۳ ۰ ۳
۹ آینده سازان سیاهکلآینده سازان سیاهکل ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۶ ۳
۱۰ شهرداری خمامشهرداری خمام ۳ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲
۱۱ مهرآوش انزلیمهرآوش انزلی ۴ ۰ ۲ ۲ ۲ ۶ ۲
۱۲ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۵ ۱