ردیف تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کشاورز لنگرودکشاورز لنگرود ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۳ ۲ ۱۱ ۱۲
۲ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۲ ۳ ۸
۳ معلم شفتمعلم شفت ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ ۲ ۷
۴ ملوان نوین انزلیملوان نوین انزلی ۳ ۲ ۰ ۱ ۹ ۱ ۸ ۶
۵ سپاهان گیلانسپاهان گیلان ۴ ۱ ۲ ۱ ۷ ۴ ۳ ۵
۶ وحدت ماسالوحدت ماسال ۳ ۱ ۲ ۰ ۶ ۴ ۲ ۵
۷ امیر کلاچایامیر کلاچای ۴ ۱ ۲ ۱ ۷ ۶ ۱ ۵
۸ تکتاز رضوانشهرتکتاز رضوانشهر ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ۳ ۳ ۴
۹ کیان تالشکیان تالش ۴ ۱ ۰ ۳ ۳ ۸ ۳
۱۰ ایرانمهر رشتایرانمهر رشت ۴ ۰ ۲ ۲ ۱ ۸ ۲
۱۱ ستارگان تالشستارگان تالش ۴ ۰ ۲ ۲ ۳ ۱۱ ۲
۱۲ پرسپولیس رشتپرسپولیس رشت ۴ ۰ ۰ ۴ ۱ ۱۴ -۱۳ ۰