هفته هفتم
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
مهرآوش انزلی
سپیدرود رشت
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
شهرداری خمام
بنیادکار پره سر
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
کشاورز املش
دخانیات گیلان
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
الماس اسالم
صنعت چای رودسر
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
آینده سازان سیاهکل
فرهنگ ایثار آستارا
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۵ ۱۶:۰۰
شهرداری فومن
فراز لاهیجان
هفته چهارم
لیگ برتر نوجوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۳۹۹٫۱۲٫۱۴ ۱۴:۳۰
صنعت چای رودسر
کشاورز املش

دیدگاهتان را بنویسید