هفته هفتم
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۹ ۱۶:۰۰
شهدای نویر انزلی
بنادر و دریانوردی انزلی
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۸ ۱۶:۰۰
سپاهان گیلان
بنیادکار پره سر
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
کیان مهر گیلان
شهید حسین پور
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری تولمشهر
نیل رود جوکندان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری ماسال
شاهین جوان لاهیجان
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۶:۰۰
شهرداری فومن
سپیدرود رشت
لیگ برتر جوانان گیلان ۱۴۰۰-۱۳۹۹
۱۴۰۰٫۰۱٫۱۷ ۱۳:۳۰
مدرن گیل رشت
الماس اسالم

 

دیدگاهتان را بنویسید