لیگ برتر جوانان گیلان

ردیفتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضل گلامتیاز
KOOBARGROUP.IR
گروه خبری کوبار
1سپیدرود رشت181512471532+46
2شهرداری فومن181242451134+40
3بنادر و دریانوردی انزلی18792291910+30
4شهدای نویر انزلی18864271710+30
5شهرداری رشت1886420155+30
6آینده سازان سیاهکل1882831343-26
7شهرداری تولمشهر1856719256-21
8شاهین جوان لاهیجان1854931409-19
9شهرداری ماسال1837815205-16
10نیل رود جوکندان 18288143622-14
11نصر رشت182511132916-11
12کیان مهر رشت182412124230-10