لیگ دسته اول جوانان گیلان 99-98

لیگ دسته اول جوانان گیلان - غرب

ردیفتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضل گلامتیاز
KOOBARGROUP.IR
گروه خبری کوبار
1بنیادکار پره سر75201028+17
2شهرداری انزلی75111358+16
3پگاه رشت74121486+13
4آبشار لاتون لوندویل73221165+11
5سرخپوشان رشت73138113-10
6طلوع پره سر713310122-6
7همای جوان تالش70349178-3
8مهر گیلان701652015-1

لیگ دسته اول جوانان گیلان - شرق

ردیفتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضل گلامتیاز
KOOBARGROUP.IR
گروه خبری کوبار
1پاس گیلان76011358+18
2سایپا گیلان741213310+13
3کشاورز املش74121192+13
4شهرداری لنگرود74031055+12
5صنعت چای رودسر7304671-9
6سرخپوشان لاهیجان7223671-8
7پرسپولیس رشت712461610-5
8پیمان کیاشهر710641713-3