بایگانی برچسب: همياري سياهكل

اصلاحيه

بنا بر استعلام دوباره ما از آقاي عبدي ، مسئول كميته جوانان هيئت فوتبال گيلان درباره مسئله نمايندگان گيلان در ليگ كشور ايشان به ما اينگونه پاسخ دادند: (( طبق نامه رسيده از فدراسيون فوتبال تيم هاي قهرمان معرفي شده استان ها تا روز چهارشنبه 93/10/24 فرصت دارند تا مدارك خود را تكميل و ارسال نمايند. بديهي است تكميل نكردن …

ادامه مطلب