مهدی شکروی

نام:
مهدی
نام خانوادگی:
شکروی
تیم:
شهرداری ماسال
گل ۷

نتیجه بازی

تیمتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
شهرداری ماسال۷
مجموع۷

تابلوی نتیجه بازی

بازیتعداد قضاوتگلگل به خودیموقعیت هاموقعیت های موفقمیزان موفقیت
پاس گیلان vs شهرداری ماسال۲
شهرداری ماسال vs داتام تالش۱
داماش نوین گیلان vs شهرداری ماسال۱
شهرداری ماسال vs الماس اسالم۱
اتحاد فومن vs شهرداری ماسال۱
شهرداری ماسال vs شهدای نویر انزلی۱