رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۱۳ ۱۱ ۲ ۰ ۴۷ ۷ ۴۰ ۳۵
۲ شهرداری فومنشهرداری فومن ۱۳ ۱۱ ۱ ۱ ۲۶ ۸ ۱۸ ۳۴
۳ بنادر و دریانوردی انزلیبنادر و دریانوردی انزلی ۱۳ ۸ ۲ ۳ ۲۴ ۱۲ ۱۲ ۲۶
۴ شهدای نویر انزلیشهدای نویر انزلی ۱۳ ۸ ۱ ۴ ۲۰ ۱۰ ۱۰ ۲۵
۵ شهرداری ماسالشهرداری ماسال ۱۳ ۶ ۱ ۶ ۱۶ ۲۱ ۱۹
۶ پاس گیلانپاس گیلان ۱۳ ۴ ۵ ۴ ۱۶ ۱۸ ۱۷
۷ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۱۳ ۴ ۴ ۵ ۱۷ ۲۲ ۱۶
۸ شاهین جوان لاهیجانشاهین جوان لاهیجان ۱۳ ۳ ۶ ۴ ۱۰ ۱۵ ۱۵
۹ الماس اسالمالماس اسالم ۱۳ ۴ ۲ ۷ ۱۶ ۲۷ -۱۱ ۱۴
۱۰ داماش گیلانداماش گیلان ۱۳ ۳ ۵ ۵ ۱۱ ۲۲ -۱۱ ۱۴
۱۱ مدرن گیل رشتمدرن گیل رشت ۱۳ ۴ ۱ ۸ ۲۰ ۱۹ ۱ ۱۳
۱۲ شهید حسین پورشهید حسین پور ۱۳ ۲ ۵ ۶ ۹ ۱۹ -۱۰ ۱۱
۱۳ شهرداری تولمشهرشهرداری تولمشهر ۱۳ ۲ ۳ ۸ ۵ ۱۸ -۱۳ ۹
۱۴ نیل رود جوکنداننیل رود جوکندان ۱۳ ۱ ۲ ۱۰ ۷ ۲۶ -۱۹ ۵

سه تیم به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد