رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ اتحاد فومناتحاد فومن ۱۱ ۸ ۲ ۱ ۲۲ ۸ ۱۴ ۲۶
۲ کشاورز املشکشاورز املش ۱۱ ۸ ۱ ۲ ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۲۵
۳ صنعت چای رودسرصنعت چای رودسر ۱۱ ۴ ۵ ۲ ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۷
۴ اتحاد انزلیاتحاد انزلی ۱۱ ۵ ۲ ۴ ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۷
۵ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۱۱ ۵ ۱ ۵ ۱۴ ۱۸ ۱۶
۶ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۱۱ ۴ ۳ ۴ ۱۵ ۱۳ ۲ ۱۵
۷ دخانیات گیلاندخانیات گیلان ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۱۶ ۱۶ ۰ ۱۳
۸ ملوان ب انزلیملوان ب انزلی ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۱۵ ۱۷ ۱۳
۹ الماس اسالمالماس اسالم ۱۱ ۲ ۶ ۳ ۱۶ ۱۹ ۱۲
۱۰ مقاومت آستارامقاومت آستارا ۱۱ ۲ ۳ ۶ ۱۷ ۲۱ ۹
۱۱ بنیادکار پره سربنیادکار پره سر ۱۱ ۲ ۳ ۶ ۸ ۱۷ ۹
۱۲ عقاب لنگرودعقاب لنگرود ۱۱ ۲ ۲ ۷ ۱۴ ۲۴ -۱۰ ۸