رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ کشاورز لنگرودکشاورز لنگرود ۱۱ ۱۰ ۱ ۰ ۳۱ ۵ ۲۶ ۳۱
۲ وحدت ماسالوحدت ماسال ۱۱ ۷ ۳ ۱ ۲۰ ۱۱ ۹ ۲۴
۳ معلم شفتمعلم شفت ۱۱ ۷ ۱ ۳ ۲۲ ۱۲ ۱۰ ۲۲
۴ سپاهان گیلانسپاهان گیلان ۱۱ ۶ ۲ ۳ ۲۳ ۱۳ ۱۰ ۲۰
۵ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۱۱ ۴ ۵ ۲ ۱۳ ۹ ۴ ۱۷
۶ ملوان نوین انزلیملوان نوین انزلی ۱۱ ۴ ۳ ۴ ۱۶ ۸ ۸ ۱۵
۷ امیر کلاچایامیر کلاچای ۱۱ ۴ ۲ ۵ ۲۴ ۲۷ ۱۴
۸ ستارگان تالشستارگان تالش ۱۱ ۳ ۴ ۴ ۱۸ ۲۰ ۱۳
۹ کیان تالشکیان تالش ۱۱ ۳ ۲ ۶ ۱۳ ۱۶ ۱۱
۱۰ تکتاز رضوانشهرتکتاز رضوانشهر ۱۱ ۲ ۴ ۵ ۱۵ ۱۸ ۱۰
۱۱ ایرانمهر رشتایرانمهر رشت ۱۱ ۱ ۲ ۸ ۴ ۳۴ -۳۰ ۵
۱۲ پرسپولیس رشتپرسپولیس رشت ۱۱ ۰ ۱ ۱۰ ۲ ۲۸ -۲۶ ۱