رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۱۰ ۸ ۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰ ۲۶
۲ امیر کلاچایامیر کلاچای ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۶ ۶ ۱۰ ۲۱
۳ فراز لاهیجانفراز لاهیجان ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۲۰ ۱۱ ۹ ۲۱
۴ معلم شفتمعلم شفت ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۸ ۱۶ ۲ ۱۳
۵ اتحاد فومناتحاد فومن ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۶ ۱۷ ۱۳
۶ سپاهان گیلانسپاهان گیلان ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۵ ۱۸ ۱۲
۷ تکتاز رضوانشهرتکتاز رضوانشهر ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۱ ۱۷ ۱۱
۸ عقاب لنگرودعقاب لنگرود ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۱۳ ۱۹ ۱۰
۹ ملوان نوین انزلیملوان نوین انزلی ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۱۳ ۲۰ ۱۰
۱۰ آینده سازان ناو تالشآینده سازان ناو تالش ۱۰ ۲ ۳ ۵ ۱۲ ۱۶ ۹
۱۱ داماش نوین گیلانداماش نوین گیلان ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۸ ۲۲ -۱۴ ۸