رتبه تیم ها بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ سپیدرود رشتسپیدرود رشت ۶ ۵ ۱ ۰ ۳۹ ۳ ۳۶ ۱۶
۲ ملوان بندرانزلیملوان بندرانزلی ۶ ۵ ۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹ ۱۶
۳ شهید املاکی لنگرودشهید املاکی لنگرود ۶ ۳ ۰ ۳ ۱۹ ۶ ۱۳ ۹
۴ آینده سازان رشتآینده سازان رشت ۶ ۲ ۲ ۲ ۷ ۹ ۸
۵ شاهین جوان لاهیجانشاهین جوان لاهیجان ۶ ۲ ۱ ۳ ۷ ۱۳ ۷
۶ ساحل ضیابرساحل ضیابر ۶ ۰ ۲ ۴ ۱ ۳۲ -۳۱ ۲
۷ استقلال آستارااستقلال آستارا ۶ ۰ ۱ ۵ ۲ ۴۱ -۳۹ ۱