سپیدرود رشت

نام کوتاه:
سپیدرود
تیم امید این باشگاه می باشد