فراز لاهیجان

نام کوتاه:
فراز
سرمربی:
محل برگزاری:

تیم نونهالان فراز لاهیجان می باشد