به گزارش گروه خبری کوبار،باشگاه نصر رشت پس از حفظ سهمیه تیم جوانان این باشگاه در لیگ برتر جوانان استان،اقدام به فروش این سهمیه کرد تا با واکنش باشگاه های حاضر در لیگ برتر جوانان گیلان رو به رو شود،از این رو سید گلمیر موسوی،مدیرعامل با سابقه باشگاه شهرداری تولمشهر در پیامی با قربانعلی الماسخاله،رییس هیات فوتبال گیلان سخن گفت.

جناب آقای الماسخاله ریاست محترم هیئت فوتبال استان گیلان
موضوع : سهمیه فروشی تیم نصر !!!
باسلام واحترام
بدون هرگونه مقدمه ای می خواهم بروم سراصل مسئله .مسئله ای غیرقابل هضم وغیرقابل بخشش .بطوریکه درجریان هستید پس ازاعلام جنابعالی مبنی برکن لم یکن شدن ۴ بازی پایانی لیگ برتر جوانان وسقوط دوتیم نصر وکیانمهربه دسته پاینتر ناگهان با اعتراض شدیداین دوتیم مواجه شدیم که اذعان داشتند تحت هیچ شرایطی زیربار سقوط نخواهند رفت وجنابعالی هم بعنوان مسئول اول فوتبال استان بدون هیچ قید وبندی تنها درعرض کمتر از۷۲ ساعت بخشنامه خودرا پس گرفتید و پذیرفتید که این دوتیم هم درلیگ باقی بمانند وبه جای ۱۲ تیم ۱۴ تیم درلیگ ۹۹ حضور داشته باشند. صرف نظر ازاینکه این امر چه بار مالی وحشتناکی برتیم های دیگر واردخواهدساخت اما مهمتر ازاین بار مالی چیزی که بیش از هرموضوعی تمام تیمهای لیگ برتر جوانان را آزرده نموده وروح وروان مدیران این تیمهارا برهم ریخته سهمیه فروشی تیم نصر است که برای تن ندادن به بخشنامه جنابعالی یقه دریدند وحتی تهدید وارعاب نمودندکه درصورت تحقق سقوط به کجا وکجا شکایت خواهیم نمود.احساس می نمائیم که اعتراض نصر وکیانمهر هیئت را مرعوب نمود تا بخشنامه خودرا درظرف کمتر از۷۲ ساعت پس بگیرد ورای به بقای این دوتیم بدهد .
جناب رئیس تیم نصر که یکی ازتیمهای سقوط کننده بود متاسفانه با سوء استفاده ازحسن نیت جنابعالی نه تنها به دسته پایینتر نرفت بلکه سهمیه مرده خودرا زنده نمود وآنرا به مبلغ ۲۲ میلیون تومان به تیم سپاهان فروخت تابه ریش همه تیمهای زحمتکشی که با هزاران گرفتاری مالی سهمیه خودرا حفظ کرده بودند بخندند .آقای رئیس حقیقتاً درکجای دنیا یک چنین موضوعاتی را می توان دید جز درفوتبال بی دروپیکر ما؟ ما تیمهای دور ازسقوط لیک برتر جوانان چرا باید تاوان کاسبکاری نصرو دست ودلبازی سپاهانی ها که ازکیسه اولیای بازیکنان ارتزاق می کنند و هیچ شانسی برای لیگ برتر جوانان نداشت را پس بدهیم . آیا به صرف داشتن پول وبه صرف کاسبکاری باید تیمهای دیگر را قربانی زیاده خواهی های اینگونه تیمهای معامله گر نمود. جناب رئیس ازشما می خواهیم که هرچه سریعتر جلوی این اجحاف بزرگ را بگیرید ونگذارید ۱۲ تیم قربانی این ترفند کاسبکارانه این آقایان شوند. درپایان مصرانه ازجنابعالی می خواهیم که یا تیم نصر ازفروش سهمیه خودصرف نظر کندوبه لیگ باز گرددیا لیگ را با همان ۱۲ تیم آغاز کنید.این حق طبیعی تیمهای زحمتکش وبی بضاعت است که با سیلی صورتشان راسرخ نگه داشته اند.
باآرزوی توفیقات الهی
سیدگلمیر موسوی
مدیرعامل باشگاه شهرداری تولمشهر

دیدگاهتان را بنویسید